Osobnosti

Dostala jsem v životě hodně darů. Občas se cítím jako „obložený chlebíček“, protože mně stále i tady v ČR provádějí lidské osobnosti. Lidi, které vám nyní zde představím mají vlastnosti, které se trvale projevují seberealizací svým chováním přístupem a vztahu k ostatním, a jsou požehnáním pro lidskou společnost.Doba je nezměnila a tyhle pánové ví co je kvalita života a vnitřní rovnováha. Kvalitní život můžete mít, jen když poznáte sám sebe, pak najdete vztah ke všemu ostatnímu. Své životy staví na třech principech. První je poznání v nejširším slova smyslu, druhým požehnání vnímat krásu a třetím principem jsou vztahy, nejen mezilidské, ale i k přírodě, zvířatům, věcem. Měla jsme tu čest je potkat jenom na krátký okamžik, ale žiju z něho dodnes. S některými spolupracuji a laskavě prosím o jejich rady pro svoji práci.

 

Kardiochirurg, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. je nejen přední odborník ve své profesi, ale také výborný sportovec. Zastává názor, že medicínu považuje za svobodné povolání, tedy něco jako sochařství, malířství. Podle profesora Pirka musí být lékař i dobý herec a manažer.

 

 

 

Prof. MUDr. Josef Koutecký DrSc., založil v bývalém Československu obor dětské onkologie. V roce 2010 obdržel hlavní cenu Česká hlava za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie. V roce 2015 převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína.

 

 

 

Prof. MUDr. N.I. Tsirelnikov Ph.D., D.M. D.M.Sc. Ruský profesor, autor několik detoxikačních postů.

 

 

 

 

Dr. Ing. Ivan Fučík CSc. Vědec žije ve Vídni.