Ceník

Ceník

Ceny poskytovaných služeb
Individuální konzultace v ordinaci vstupní  (60 minut) 500,- Kč
Kontrolní konzultace / změna rotačního plánu (60 minut) 500,- Kč
Nutriční plán na základě výsledků (rotační plán léčby) smluvní
laboratoře (tištená forma, e – mail) 25 stran
100,- Kč
Nutriční plán na základě výsledků – jiná laboratoř 20 stran 400,- Kč
Konzultace po telenou (vstupní) Do 10 minut Zdarma
Zaslání výsledků z laboratoře (email, nebo poštou) Zdarma
 
Ceny jednotlivých testů
Test histaminové tolerance 2.400,- Kč
Potravinový panel (90 potravin) 6.544,- Kč
Potravinový panel (108 potravin) 8.500,- Kč
Potravinový panel (216 potravin) 10.600,- Kč