Ceník

Ceník

Cena za 60 minut individuální konzultace platí pouze pro poradnu ing. Evy Kocurkové a lze ji hradit převodem na účet číslo 686868882/5500.

Ceny za individuální konzultace u ostatních poradců se mohou lišit a přesnou cenu lze zjistit dotazem u konkrétního poradce.

Ceny poskytovaných služeb
Individuální konzultace v ordinaci vstupní  (60 minut) 500,- Kč
Kontrolní konzultace / změna rotačního plánu (60 minut) 500,- Kč
Nutriční plán na základě výsledků (rotační plán léčby) smluvní
laboratoře (tištěná forma, e – mail) 25 stran
100,- Kč
Nutriční plán na základě výsledků – jiná laboratoř 20 stran 400,- Kč
Konzultace po telefonu (vstupní) Do 10 minut Zdarma
Zaslání výsledků z laboratoře (email, nebo poštou) Zdarma
Ceny jednotlivých testů
Test histaminové tolerance 2.400,- Kč
Potravinový panel (90 potravin) 6.544,- Kč
Potravinový panel (108 potravin) 8.500,- Kč
Potravinový panel (216 potravin) 10.600,- Kč