Kdo jsem

Kdo jsem

ing. Eva Kocurková (potravinoveintolerance.cz)

 

Jmenuji se Eva Kocurková.

Jsem vedoucí projektu Potravinové intolerance s 15 letou praxí nejen na území ČR, ale zejména v zahraničí.

Od roku 2019 jsme se stala akreditovanou osobou pro státní zkoušku Nutriční poradce, které zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví v ČR.

Vzdělání a rozvoj
 • od roku 2002 SPU, studijní obor Vědecká výživa lidí, Slovensko
 • od roku 2001 AF, studijní obor Pedagogika a psychologie, Slovensko
 • 2002 sponzoring Treshold, Orlando –  Florida, USA (psychologický specialistka pro děti s autismem)
 • 2006 Kurz první pomoci, Waterford Hospital, Waterford, Irsko
 • 2008 Kurz práce s Demencí a Alzheimerem, Waterford clinic  Waterford, Irsko
 • 2016 Kurz SSP, MUDr. Richard Smíšek, Praha
 • 2019 Kurz Klinický obraz a kognitivní schopnost u lidí s Demencí, Akreditace MPSV, Gerontocentrum, PhDr. Eva Jarolímová Eva
 • 2020 Kurz Vina a pocit viny z pohledu Existenciální hagioterapie, Akreditace MPSV, Hagioterapeutická společnost, MUDr. Prokop Remeš
 • 2021 Kvalifikace pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb
 • 2021 státní zkoušku Výživový poradce, akreditovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR
Profesní historie
 • 2002 stáž a sponzoring Treshold, Orlando –  Florida, USA (psychologický specialistka pro děti s autismem)
 • 2006 SDL, Psychiatrická léčebna, Bohnice, ČR
 • 2008 Havenwood, Waterford, Irsko, klinická praxe (Alzheimer, demence, rakovina)
 • 2012 OSVČ klinická výživa, přednášky a publikace
 • 2015 příprava 40 vrcholových sportovců Dukla, Slovensko, na olympiádu do RIA (silové a vytrvalostní sporty)
 • 2017 Endala s.r.o – klinika holistické medicíny, testy potravinových intolerancí, klinická výživa MUDr. Jan Vojáček, Praha 
 • 2018 Testování potravinových intolerancí, spolupráce s imunologicko- alergologickou akreditovanou laboratoří
 • 2019 Školení kvalifikovaných poradců v oboru výživa pro testování potravinových intoleranci
 • 2019 Členka státnicové komise pro oboru Nutriční poradce, která spadá pod Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • 2020 Příprava pro kvalifikaci sportovců na olympiádu Tokio 2020
 • 2020 ELITE MEDICAL, soukromé zdravotnické zařízení, Clinical Nutrition
 • 2020 Nemocnice sv. Karla Boromejského, oddělení paliativní péče, dobrovolník
Praxe
 • 18 let praxe práce na poli nutričního poradenství, klinická výživa a psychosomatické integrace v USA, v Irsku, Slovensko, ČR
 • Příprava 40 olympioniků, DUKLA Slovensko – Rio 2015 a příprava kvalifikací u vrchového sportu v ČR
 • Členka státnicové komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor Nutriční poradce v ČR

Publikační činnost, přednášky a školení ČR, SR

Vystudovala jsme univerzitu a mou specializací je Vědecká výživa. Proto svojí poslání beru zodpovědně a na základě výsledků laboratorních testů z krve doporučuji vhodné potraviny a jejich kombinace. 

Snažím se o nalézaní skutečných příčin zdravotních obtíží na základě rozboru výživy. Důležitou součástí mé práce je motivace klientů ke změně životního stylu. Mám řadu velmi spokojených zákazníků, kteří si díky mým odborným službám zlepšili své fyzické ale i psychické zdraví a kondici.

Mám 15 let praxe v oblasti klinické výživy a z toho 6 let let praxe v zahraničí.

Rozsáhlé znalosti v oboru  jsem získala na Univerzitě v Nitře a na řadě odborných kurzů. Praxi jsem získala hlavně na Floridě, v Irsku kde jsme žila několik let, a taky v České republice.

Těším se na setkání s Vámi v přítomném okamžiku.

ing. Eva Kocurková - člen státnicové komise Ministerstva zdravotnictví ČR
ing. Eva Kocurková - člen státnicové komise Ministerstva zdravotnictví ČR

O jídle přemýšlím jako o formě projevu kultury, zvyků a tradic našich předků, jako o společenské události.Najdeme takové potraviny, které budou pro Vás lékem. Tak dojdete ke celkové pohodě těla,  které nemusí být už jen přáním. 

Od roku 2012 se věnuji výhradně komplexní péči o člověka z pohledu výživy, zejména výživy dle imunologických výsledků z laboratoře na základě potravinových intolerancí. Věnuji se také speciální výživě sportovců a výživě u zdravotních obtíží a výživě dětí. 

Komplexní péče je určena všem bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti a náboženství, ale hlavně těm, kteří jsou ochotni převzít zodpovědnost za své zdraví a aktivně se podílet na terapii.