Výživa u autistů

Výživa u austistů

Co Vás v nutriční poradně čeká?

Mozek a střeva jsou dvě klíčové oblasti, které mohou projevovat ztrátu funkce, pokud není zajištěna správná strava. Tato ztráta funkce může ovlivnit chování, produktivitu a učení autistů. Právě proto je důležité věnovat pozornost, jaké chemikálie (potravu) přijímáme, aby tělo a mysl mohly optimálně fungovat.

Vedoucí projektu

Dr. Robert Wright PhDr. MHA, MA, RN, Orlando Florida USA

Individuální konzultace a doporučení