Jak platit

Jak platit

Platit lze:

  • konzultace u poradců – platby probíhají pouze v hotovosti na poradně 
  • vlastní vyšetření lze hradit v hotovosti nebo kartou*) na vybraném odběrovém místě

*) Platby kartou jsou možné pouze v případě, že daný poradce nebo odběrové místo platbu kartou umožňuje.