Náš tým

Náš tým

Ing. Eva Kocurková - vedoucí projektu

Praha

Vystudovala obor Vědecká výživa lidí na Agronomické fakultě v Nitře a Pedagogiku na Slovensku. Věnuje se výživě člověka z pohledu komplexního, fyzického a psychického zdraví. Během své praxe klade důraz na příčinu různých onemocnění z pohledu výživy, např. kožních problémů, chronické únavy, potíží s hmotností, potravinových intolerancí a histaminové intolerance. Výživu řeší komplexně včetně biochemických rozborů, cílených krevních rozborů a hledá konkrétní vitamíny a minerální látky, které tělu chybí. Je členkou státní komise Ministerstva zdravotnictví pro oboru Výživový poradce. Ing. Kocurková připravovala přes 40 profesionálních sportovců na Olympiádu 2016 v Rio de Janeiro.

Ing. Šárka Ozgová

Praha a Středočeský kraj

Absolventka VŠCHT, Fakulty potravinářské, Obor mléko a tuky. Po ukončení vysokoškolského studia pracovala jako vědecký pracovník ve Státním zdravotním ústavu. Odbornost pro poradce pro výživu doplnila Rekvalifikačním kurzem Výživového poradce v Nutriacademy, následovaly nástavbové kurzy Výživa dětí, Odkyselení a zásadotvorná regenerace a Potravinové intolerance. Od roku 2012 pracuje jako výživový poradce v Praze na Barrandově, spolupracuji s lékaři pro dospělé, pediatry a internisty, přednáším a organizuji workshopy.

Alena Rajmanová

Pardubice, Hradec Králové a okolí

Lektorka jógy a cvičení body mind forem, vystudovala 3 letý psychologický seminář, výživové poradenství zakončené státní zkouškou. Zaměřuje se na potravinové intolerance a úpravu jídelníčku klienta s přihlédnutím k jeho aktuálnímu stavu, možnostem, omezením a ev. onemocněním. Pokud klient nezná svoji diagnózu a má zdravotní obtíže hledá řešení na základě biochemických rozborů, testů na histamin a potravinové intolerance.

Mgr. Iveta Lišková

Kladno, Rakovník a Karlovy Vary

Zdravá výživa a sport je koníčkem Mgr. Liškové již mnoho let. Teprve na mateřské dovolené si uvědomila jak je zdraví důležité a jak ho můžeme sami ovlivnit právě stravou. Cílem je klientům pomáhat na jejich cestě ke zdraví, vitalitě a spokojenosti. Vzdělávání v oblasti zdraví a výživy je jejím koníčkem. Účastní se vzdělávacích aktivit pořádaných různými institucemi zaměřenými na výživu a zdraví. Kromě výživy se Mgr. Lišková zajímá také o klinickou naturopatii, která staví na základních pricipech a metodách přírodní medicíny.

Gabriela Miková

Ostrava

Gabriela Miková je máma dvou dětí s poruchami autistického spektra. Mají za sebou úspěšnou alternativní léčbu, roky intenzivních terapií, a jejich příběh má šťastný konec. Postižení jejich dětí a neochota smířit se s faktem, že pro její děti nemůže nic udělat a postižení je trvalé se staly nejdříve noční můrou, poté hnacím motorem, později koníčkem a nyní oborem, ve kterém se kontinuálně vzdělává. Její prací a vášní se stala orthomolekulární výživa, spolupráce s laboratořemi, spolupráce a sdílení zkušeností s dalšími profesionály a odborníky, kteří mne vzdělávají ve směrech, jako je kinesiologie a kvantová fyzika, jejichž prvky taktéž využívá. Získané zkušenosti a vědomosti předává v našem poradenském centru nebo pomocí seminářů pro laickou i odbornou veřejnost.

Ing. Eva Novotná

Olomouc a Jeseník

Absolventka oboru Organické chemie na Fakultě chemicko-technologické, Univerzita Pardubice. Během studia již aktivně publikovala článek do mezinárodního odborného časopisu. O stravu a zdravý životní styl se zajímá dlouhodobě. Dosavadní znalosti rožšířila pomocí kurzů a získala také kvalifikaci v oblasti výživy. Je také čerstvou absolventkou kurzu Výživového poradce se státní zkouškou v NutriAcademy. V rámci tohoto kurzu také získala certifikát Keto Low Carb + Probiotika a dále rozšířila své znalosti kurzem Potravinové intolerance.

Ing. Magda Doležalová

Jičín, Liberec a Královohradecký kraj

Magda je výživová poradkyně, koučka a průvodkyně změnou životního stylu. Její cesta k této profesi začala v roce 2018 a vedla, tak jako u mnoha ostatních, přes vlastní zkušenost. Vlivem stresu, nepravidelné a nevhodné stravy a nadváhy se začaly plíživě objevovat první zdravotní problémy. Řešila je různými cestami, jak alternativními, tak lékařskými. Důležité bylo uvědomění, že jediným východiskem k lepšímu zdraví je totální změna životního stylu a stravování. Nastřádané vědomosti z různých alternativních stravovacích směrů podpořila studiem klasického výživového poradenství, které zakončila Státní zkouškou autorizovanou Ministerstvem zdravotnictví. Dále si prohloubila znalosti o potravinových intolerancích. Při změně stravy a životního stylu je ale také velmi důležitá psychika. Proto si prošla osobnostním rozvojovým kurzem a získala certifikaci Lifestyle kouč.