Miroslava Bozděchová

Miroslava Bozděchová

Jednoho dne jsem dospěla k názoru, že pokud se chci dožít vysokého věku v dobré kondici, musím se aktivně zajímat o své zdraví. Jeden z mých blízkých mi tehdy řekl, že je přirozené, že v mém věku jsou nemoci běžné a že lékař mi vždy nějaký ten neduh najde. Uvědomila jsem si tedy, že nemusíme být oběťmi takto nastavených a zdánlivě neměnných pravidel. Jsme totiž sami zodpovědní za své zdraví, nikoliv lékaři. Obyčejně se totiž o své zdraví zajímáme až ve chvíli, kdy nás něco bolí a trápí.

O svůj zdravotní stav jsem se začala aktivněji zajímat také v době, kdy jsem se snažila nalézt způsoby, jak vrátit ztracené zdraví mému manželovi a mým přátelům. Tehdy jsem se přesvědčila, že se nemůžeme spoléhat pouze na náš zdravotnický systém.

A jak už to tak bývá, různé situace se v našich životech objevují s perfektním načasováním. Seznámila jsem se s problematikou homocysteinu, který má vliv na naše zdraví. V tu chvíli mi všechno přišlo jasné a měla jsem za to, že by o homocysteinu měli vědět všichni.

Kontrolu hladiny homocysteinu v krvi chápu jako ideální prevenci vzniku civilizačních chorob. Pokud už člověk trpí nějakou nemocí, pak je vyšetření homocysteinu skvělým odrazovým můstkem, jak zlepšit jeho zdravotní stav. Ačkoli úprava hladiny homocysteinu není všelékem, jde o základní stavební kámen, na kterém lze budovat dál.

Nemohu ani vylíčit pocity radosti a naplnění, když mi třeba klientka zavolá, že jí od poslední kontroly klesla hadina cukru v krvi. Tyto okamžiky zadostiučinění jsou pro mě impulsem, proč se zabývat tématem homocysteinu a dalšími činnostmi v oblasti podpory zdraví.

Jestliže jste tedy připraveni převzít zodpovědnost za své zdraví a nechcete pasivně čekat, až budete mít vysoký tlak, zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi nebo jiný „normální“ zdravotní problém, který odpovídá vašemu věku, pak jste se rozhodli správně. Pátrejte tedy po informacích, vybírejte si ty, které vám dávají smysl a které jsou vaší pravdou.

Mým cílem v oblasti ochrany a podpory zdraví je i nadále pečlivě studovat nejnovější poznatky v tomto oboru a předávat je těm, kdo přijali aktivní péči o své zdraví jako bytostnou součást vlastního života.

Adresa poradny: Americká 402, Holýšov