Mgr. Jana Mrázová

Mgr. Jana Mrázová

Pracuji jako fyzioterapeut a mám soukromou praxi v Kolíně. Den co den vídám klienty, kteří mají problémy s pohybovým aparátem. Jelikož dobře vím, že je pohybový aparát propojen s psychikou a vnitřním prostředím jedince, používám i další léčebné metody. Pochopila jsem, že člověka musím vnímat jako složitý celek, a proto se věnuji i homeopatii.

Vím, že mým klientům také pomáhají vitamíny Vitality pro snižování hladiny homocysteinu v krvi. Nicméně důležitým faktorem pro úspěšnou léčbu je spolupráce klienta, která spočívá v převzetí odpovědnosti za jeho vlastní zdraví.

Velice mne zajímají příčiny všech nemocí. Domnívám se, že metody západní medicíny nejsou dostačující, protože mnohdy jen potlačují symptomy chorob a nutí nemocné celoživotně užívat léky. Řešení proto spatřuji v prevenci.

Často se mě klienti ptají, jak mohou předcházet různým nemocem. A já jsem ráda, že jim mohu kvalifikovaně poradit, aby zbytečně nemuseli polykat prášky na bolest…

Moc mě těší, když vidím, že lidé jeví zájem o vlastní tělo a jeho zdraví. Věřím, že budoucí generace se bude mít „více ráda“ než ta současná a že převezme za své zdraví odpovědnost.

V ordinaci se pravidelně setkávám se dvěma naprosto odlišnými přístupy klientů, které trápí nějaká bolest. Na rehabilitaci se dostaví člověk s bolestmi a automaticky od vás očekává pomoc. Sám je ale pasivní a myslí si, že jej dokáži zázračně uzdravit. Pak se zákonitě dostaví zklamání, protože on není schopen ve svém životě nic změnit a navíc má dojem, že jsem mu nedokázala pomoct. Druhý přístup je přesně opačný. Klient je aktivní, pozorně naslouchá mým radám a je odhodlán pro sebe něco udělat. A právě v tu chvíli mu mohu pomoci. Klíčová je tedy spolupráce klienta a jeho ochota převzít odpovědnost za jeho zdraví.

Své zaměstnání bych ráda vykonávala i v budoucnosti. Chtěla bych umět ukázat lidem správný směr na jejich cestě za zdravím a spokojeností. Mým cílem je, aby pochopili, že vše začíná u nich samotných. Já jim mohu pouze poradit, kudy vykročit…

Adresa poradny: Politických Vězňů 64, 1.patro, Kolín 3
Telefon: 606 036 010

.“