Petra Tkáčová

Petra Tkáčová

Pracuji jako oční optik. O zdravou výživu a péči o zdraví jsem se začala zajímat v době, kdy jsem se snažila o to, aby mé děti nebyly tak často nemocné. Uvědomuji si, že odpovědnost za jejich zdraví je především v rukou rodičů.

Smysl v práci poradce spatřuji hlavně v šíření jednoduchého a fungujícího principu prevence a zároveň principu založeného na přírodních zákonech.

Mé zkušenosti z praxe jsou takové, že lidé stále rádi přenechávají odpovědnost za své zdraví na jiných – na lékařích a obecně na zdravotnickém systému. Nechávají si předepisovat léky a neuvědomují si následky dlouhodobého užívání chemických látek na organismus a přitom se diví, když jim doporučuji dlouhodobé užívání vitamínů a přírodních látek ke zlepšení zdraví. Spatřuji v tom hluboké nepochopení rozdílu mezi léčením a uzdravením.

V poslední době se aktivně zajímám o psychosomatiku a etikoterapii, jež kladou důraz na vliv myšlení a především na uzdravování nemocných vztahů. Klíčové je rovněž spojení mezi fyzickým tělem a psychikou. Nepřestává mne udivovat dokonalost lidského těla. Nemoc chápu jako symbol, vzkaz, jako blikající kontrolku v automobilu, která nám říká, že je nutná změna postoje, myšlení a vztahu k sobě samým.

Lidé od lékařů a léků očekávají okamžité řešení svých problémů a úlevu od bolesti. Tam kde je poptávka, je i nabídka. Proto zde existuje prostor pro rozkvět farmaceutického průmyslu. Naopak je zapotřebí chápat bolest a nemoc jako signál, že je nutné něco změnit a že je třeba získat jiný úhel pohledu na svět.

Ke klientům, kteří se na mě obracejí, chci přistupovat s porozuměním, soucitem a snahou vyslechnout si jejich jedinečný příběh, a tím jim pomoci rozklíčovat příčinu jejich problémů.

Kontaktní formulář

Zaškrtnutím volby "Souhlasím se zpracováním údajů" souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento formulář shromažďuje údaje o Vaší osobě jako jsou jméno, příjmení, telefon, email, pohlaví za účelem vygenerování a odeslání žádanky s těmito údaji na Vámi uvedený email. Uvedená data nejsou dále ukládána, zpracovávána ani poskytována třetím stranám. Všechny informace jsou po vygenerování a odeslání žádanky smazána. Tato data nejsou archivována.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů na webu Potravinové intolerance za účelem vygenerování a odeslání žádanky na mnou poskytnutý email.