Dana Hromková

Dana Hromková

Život je dar. Jak tento dar užíváme v naší každodenní realitě je  jenom na nás. Psychosomatika je mým koníčkem, studium životních a přírodních zákonitostí také. A proto nabízím pochopení určitých aspektů v oblasti zdraví a životních situací prostřednictvím terapie. Lidské tělo totiž jako jedna bytost spolupracuje na všech úrovních.

Po  úrazu hlavy jsem se stala citlivým pozorovatelem a s plnou odpovědností a vědomě jsem vzala svůj život do vlastních rukou. I když mám určitý handicap, jsem pro ostatní lidi inspirací a provázím je při jejich proměně. Protože vše souvisí se vším, tak i naše fyzické tělo potřebuje palivo do hnacích motorů, a bez kvalitní stravy, výživy, pohybu a doplňků stravy to dnes již opravdu nejde. Kolik pozornosti věnuji svému tělu – i v rámci prevence – tolik se mi vrací v podobě vitality a kvality života.

Dala jsem si do vínku, že chci prožít kvalitní život na všech jeho úrovních – v respektu, úctě, vděčnosti, pokoře a soucitu.  Díky letitým zkušenostem a výcvikům, kterými jsem prošla, jsem se to učila mnoho let. Úraz hlavy vnímám symbolicky a tento okamžik považuji za klíčovou životní situaci, která se mi přihodila. Můj život nabral zcela jiný směr v naprosto odlišné kvalitě.

Život ve zdraví je přirozený jev, pojďme tedy tělu trochu pomoci.

Objednat služby